Положення про розподіл коштів

П о л о ж е н н я  про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» для проведення заходів Спортивного комітету України з розвитку неолімпійського руху та видів спорту, не включених до програми Олімпійських ігор, удосконалення системи підготовки спортсменів до змагань різного рівня та забезпечення участі в […]

Статут Спортивного комітету України

ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерством юстиції України « 8 » липня  2005 року Свідоцтво № 2266     ЗАТВЕРДЖЕНО Установчим засіданням Генеральної Асамблеї  Спілки Громадських Організацій „Національний спортивний комітет України ” Протокол №1 від 07 червня 2005 року Із змінами та доповненнями Виконавчим комітетом «Спілки Громадських Організацій «Національний спортивний комітет України» Протокол №1 від 15 червня 2005 року […]

Перелік видів спорту, що визнані в Україні

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Держмолодьспорт   НАКАЗ   14 лютого 2012 року                                                                           № 690   м. Київ   Про затвердження Реєстру визнаних видів спорту в Україні                 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 № 1371 «Про затвердження Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів […]

Положення про Реєстр національних спортивних федерацій

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 21.01.2014  № 102 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2014 р. за № 210/24987 Про затвердження Положення про комісію для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу Відповідно до статті 20 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 36 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту […]

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

               З А К О Н   У К Р А Ї Н И                    Про фізичну культуру і спорт   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 14, ст.80 ) { Вводиться в дію Постановою ВР   N 3809-XII ( 3809-12) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 14, ст.81 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами   N […]

Порядок визнання видів спорту в Україні

         МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.01.2014  № 149 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 р. за № 281/25058 Про затвердження Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення Відповідно до статті 39 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 37 пункту 4та пункту 8 Положення […]