В Українській асоціації карате написали листа в МОЗ України

В Українській асоціації карате обурені віковою дискримінацією в послабленні карантинних заходів.

Президент асоціації Олексій Левадний у відкритому листі на своїй сторінці в Facebook звернувся до головного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров’я України.

З 22 травня 2020 року планується відкриття спортивних залів, але серед рекомендацій МОЗ є обмеження на заняття спортом для дітей молодше 14 років при цьому обмеження не застосовуються на заходи, які передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб:

— навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

— проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів управління репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб);

— при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину відповідно до Проекту тимчасових рекомендацій №32 від 18.05.2020 року;

— при функціонуванні закладів дошкільної освіти відповідно до Проекту тимчасових рекомендацій №32 від 18.05.2020 року.

Дітям, які два місяці перебували в ізоляції, просто необхідне повноцінне, правильне фізичне навантаження і дитина 10-ти років його потребує не менше, ніж дитина 14 років. Рівень фізичної активності безпосередньо пов’язаний з психічним станом дитини. І за ці два місяці, поки діти були «знерухомлені», ми отримали від батьків дітей інформацію про зростання дитячої тривожності, депресії, страхів. Не кажучи вже про набір зайвої ваги і падінні імунітету в цілому, що має ефект протилежний задачам охорони здоров’я взагалі.

З підстави громадського обговорення Проекту тимчасових рекомендацій №32 від 18.05.2020 року до організації надходять чисельні звернення та обурення батьків дітей про заплановані МОЗ обмеження на заняття спортом для дітей молодше 14 років, з намірами відстоювати права своїх дітей через суд з підстави дискримінаційних норм Проекту.

Нагадуємо, що згідно ст. 14 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — ВІКУ, статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 року №5207-VI, дискримінація — ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ВІКУ, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Непряма дискримінація — ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Статтею 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» визначено, що законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: 1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 2) забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; 3) повагу до гідності кожної людини; 4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.

Згідно ст. 6 Закону №5207, відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. Форми дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, забороняються.

Відповідно до ст.8 ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а саме:

— Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов’язковим урахуванням принципу недискримінації;

— З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що містять ознаки дискримінації, проводиться антидискримінаційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

Результати антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акту.

Обов’язковій антидискримінаційній експертизі підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

З огляду на викладене, просимо: переглянути вікові обмеження на заняття спортом та надати можливість дітям молодше 14 років відвідувати спортивні зали.