Звіт Спортивного Комітету України

Спортивний Комітет України представив щорічний звіт.