Положення про членство у Спортивному комітеті України

1.Загальні положення

1.1. Положення про членство у Спортивному комітеті України (далі – Положення)

розроблено відповідно до статті 3 Статуту Спілки громадських організацій

«Спортивний комітет України» (далі – Спілка) і встановлює порядок прийому до

Спілки нових членів.

1.2. Членство в Спілці є добровільним.

1.3. Члени Спілки можуть бути членами інших громадських об’єднань.

1.4. Всі члени Спілки мають права та несуть обов’язки, визначені в Статуті Спілки.

2. Статус кандидата на вступ до Спілки

2.1. Кандидатами на вступ до Спілки є зареєстровані в установленому порядку

громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості із всеукраїнським

статусом, що визнають Статут Спілки, сприяють її діяльності, сплачують вступні та

членські внески (далі – кандидат).

3. Порядок прийому до Спілки

3.1. Прийом у члени Спілки здійснюється на підставі заяви кандидата, поданої до

Виконкому Спілки.

3.2. Для вступу до Спілки кандидат подає такі документи:

3.2.1. Заява про вступ;

3.2.2. Копія рішення керівного органу кандидата про вступ до Спілки;

3.2.3. Копія Статуту кандидата;

3.2.4. Копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації;

3.2.5. Довідка про розвиток відповідного виду спорту;

3.2.6. Довідкова інформація про кандидата (склад та структура керівних органів,

структура організації, контакти);

3.2.7. Довідка про членство у відповідній міжнародній організації.

Копії документів мають бути завірені підписом уповноваженої посадової особи та

печаткою.

3.3. Виконком розглядає подані кандидатом документи з урахуванням критеріїв, що

додаються.

За результатами розгляду Виконком надає свої рекомендації та пропозиції на

розгляд Генеральної Асамблеї про прийом або відмову у прийомі кандидата до

Спілки.

3.4. Рішення Генеральної асамблеї про відмову у прийомі до Спілки є остаточним та

оскарженню не підлягає.

3.5. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття Генеральною асамблеєю

рішення про прийом або відмову у прийомі до Спілки Виконавчою дирекцією

направляється кандидатові повідомлення про рішення Генеральної асамблеї.

Додаток до Положення про членство у Спортивному комітеті України

Критерії оцінки документів, поданих кандидатами у члени Спортивного Комітету України

1. Вид спорту визнаний в Україні.

2. Вид спорту визнаний МОК.

3. Міжнародна федерація з виду спорту є членом SportAccord (GAISF).

4. Вид спорту включено до програми Всесвітніх ігор.

5. Вид спорту включено до програми Всесвітніх ігор з єдиноборств.

6. Вид спорту включено до програми Всесвітніх ігор з інтелектуальних видів

спорту.

7. Виконання зобов’язань щодо боротьби з допінгом, визначених

антидопінговою агенцією WADA.

8. Розвиток виду спорту більшості регіонів України.

9. Досягнення на міжнародній арені.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *